top of page

Nationella kommandon i drakbåt

Två, ett:
Är en efterföljande nedräkning efter ett kommando, som stöd för att besättningen ska kunna börja samtidigt med nästa moment. Besättningen startar på det outtalade ”noll”.

 

Paddla(r) fram!

Indikerar att du ska förbereda dig för att paddla. Positionera dig i A-position
Kommandot kombineras med nedräkningen ”...två, ett”, och besättningen ska börja paddla samtidigt på det outtalade ”noll”.

 

Avpaddla!

Avpaddling för att hjälpa musklerna att transportera bort mjölksyra. Ingen optimal teknik eller kraft behövs.

 

Backa!

Hela båten bakåtpaddlar – i takt.

 

Bromsa!

Används när båtens fart behöver reduceras eller stanna upp helt. Alla i besättningen sticker ner sina paddlar vertikalt och bromsar båten. Ropas ut högt och bestämt av styrman och efterföljs inte av nedräkning. Inbromsning sker omedelbart och kraftfullt tills båten stannar eller annat kommando ges.

 

Bromsa båten

Används när båtens fart behöver reduceras vid lugna situationer. Kommandot ges med lugn röst för att indikera att det är inbromsning som gäller – och inte tvärnit.

 

Glid!

Upp med paddlarna ur vattnet, och invänta nästa kommando.

 

Vila!

Se ”Glid”.

 

Det är bra!

Avslutande kommando som ges av styrman när denne vill att besättningen som utför ett kommando ska avsluta och vila alternativt återgå till tidigare handling. Kan användas till hela besättningen eller till enstaka personer som just då utför ett kommando.

 

Sidopaddla

Sidoförflyttning av båten. Kan specificeras till enstaka personer för att korrigera riktning eller till alla i besättningen, på höger eller vänster sida, för att göra en sidoförflyttning av hela båten.

 

Framåt/Bakåt

Används till de 2 sista raderna vid start för att korrigera båten i startfållan. Sägs med tillräckligt hög stämma för att endast de bakre raderna ska uppfatta kommandot.

 

Ankare/ankra båten

Används när båten står stilla. Alla i besättningen sticker ner paddelbladet vertikalt i vattnet för att förhindra båten från att driva.

 

Sväng!

Indikerar att styrman behöver hjälp i svängen av tidigare utvalda paddlare. Alla andra fortsätter att paddla som vanligt. Kombineras ofta men inte alltid med ”...två, ett” för att hela besättningen ska kunna agera samtidigt på det outtalade ”noll”.

 

Paddlarna på vattnet!

Besättningen lägger sina paddlar horisontalt på vattenytan för att stabilisera båten. Gäller alla.

 

Putta ifrån / Tryck ifrån

Används när båten ska bort från ett objekt, vanligtvis en brygga. Tryck inte ifrån med paddlarna, utan händerna. Gäller de som är nära objektet.

bottom of page