top of page

UTTAGNINGSKRITERIER

 • God fysisk form
   

 • Goda tränings- och testresultat
   

 • En god teknik som är förenlig med den teknik som lagledningen eftersträvar
   

 • God takt och förmåga att anpassa sin frekvens
   

 • God förmåga att ta emot feedback
   

 • God förmåga till förändring när så krävs
   

 • Rätt mental inställning till att kämpa hårt för laget och att alltid sätta lagets bästa framför egot
   

 • Att den uttagne är att betrakta som en team player och fungerar väl inom laget

 • Inskickade tester under testperioder

 

Ansvar och skyldigheter som paddlare i svenska landslaget:
​Vara anträffbar och svara inom skälig tid när kapten/uttagningsansvarig vill komma i kontakt

 • Hålla reda på datum och deadlines
   

 • Ta del av information som kapten/uttagningsansvarig tillhandahåller
   

 • Behandla alla i laget och runtomkring professionellt
   

 • Respektera olikheter
   

 • Ha en god attityd mot involverade personer i uttagningsprocess, på läger och på tävlingsplats
   

 • Vara en god ambassadör för idrott i allmänhet och drakbåt i synnerhet
   

 

Vidare:

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns samlade på RFs hemsida och för att få vara aktiv i Svenska drakbåtslandslaget krävs det att du har genomgått två olika kurser:
WADAs och Ren vinnnare.

Avtal för aktiva
Du måste också läsa igenom och skriva på ett "Avtal för aktiva", upprättat av Svenska Kanotförbundet. Du kan ladda ned det här.

 

 •  
bottom of page